Fri June 5, 2020   |   جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹  
   
 
 
  انتقادات و پیشنهادات  |  ارتباط با ما      صفحه اصلی  |  اخبار و رویدادها  |  پیام ها و اطلاعیه ها  |  مناقصات و مزایدات
سيامک سليمي
سرپرست سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات
     مناقصه، مزایده، فراخوان
شناسايي پيمانکار تهيه، ويژه سازي، آموزش و استقرار سامانه داده هاي مکاني فضايي
شناسايي پيمانکار جهت تهيه، ويژه سازي، آموزش و استقرار سامانه آژانس هاي اداري
شناسايي پيمانکار جهت تهيه، ويژه سازي، آموزش و استقرار سامانه آژانس هاي اداري
شناسايي پيمانکاران واجد شرایط در زمينه ممیزی املاک تجاری
شناسايي پيمانکاران در زمينه عمليات برداشت مختصات دقيق ابعاد و عوارض سطح معابر شهر همدان
بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠٣/٠١ تعداد بازدیـد : ١٣٧   بازگشت
 
 
 


رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان خبر داد


تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات در راستای رسیدن به شهر الکترونیک

 

 

 

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان با اشاره به تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات در راستای رسیدن به شهرداری و شهر الکترونیک اشاره کرد و گفت: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان با همکاری اعضای شورای اسلامی شهر، پروژههای مختلف شامل تهیه و استقرار نرمافزارهای جامع شهرسازی، بودجه و اعتبارات، مالی و حسابداری، کنترل پروژه عمرانی، جامع آماری و سفارشسازی پرتال جامع شهرداری، خرید خدمات مشاوره، ایجاد مرکز داده پشتیبان، استقرار سامانه 127، اتوماسیون مکاتبات، نرمافزار حقوقی، پورتال شورای اسلامی، مصوبات شورا و توسعه شبکه فیبر نوری و... را در دست اجرا دارد.

به گزارش خبرنگار هگمتانه، رضا عسکری، ظهر سهشنبه در نشست خبری با اعلام اینکه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان از سال 1382 ایجاد شده است، گفت: پس از انجام مراحل قانونی از سال 1384، این سازمان با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور استفاده در طراحی و برنامهریزیهای شهرداری و ارتقای کیفی و کمی بازدهی شبکههای موجود و مورد نیاز و افزایش بهرهوری آنها برای رساندن اطلاعات مورد نیاز و درخواست اشخاص ذیربط با استفاده از خدمات ماشینی و انتشارات نشریات مناسب به طور رسمی آغاز به کار کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امروزه روند رو به گسترش و روزافزون مسائل شهری، توسعه و تنوع امور مرتبط با شهرداریها و رشد فزاینده مسؤولیتها متوجه شهرداریهای بزرگ و کلانشهرها است، گفت: این موضوع ایجاب میکند که مدیریت شهرداریها با استفاده از امکانات علمی و تخصصی امور شهرداریها در قالب منسجم و با استفاده از تکنیکهای نوین و استانداردهای مدرن اداره شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان در ادامه تصریح کرد: علیرغم اینکه یک دهه از ایجاد سازمان فناوری اطلاعات با رویکرد مدیریت شهری میگذرد، با تمام احترامی که برای مدیران قبلی قائل هستیم باید بگویم این سازمان به هدف شهرداری الکترونیک دست نیافته است.

عسکری به رویکرد شورای پنجم و شهردار همدان با تأکید بر شهر الکترونیک و نگاه ویژه به آن اشارهای کرد و با اعلام اینکه شهرداری همدان با بیش از یک هزار خدمت بین دستگاههای اجرایی از جایگاه ویژه برخوردار است، افزود: با توجه به سیاست کلی نظام و برنامه جامع اعلام اصلاح نظام اداری، برنامههای پنج ساله پنجم و ششم توسعه و آییننامه از سوی سازمان شهرداریها و... لازم بود تا در نحوه عملکرد سازمان بازنگریهایی پیرامون عمل به تکالیف اسلامی و توسعه دولت الکترونیک و دستیابی به شهرداری الکترونیک انجام شود.

وی با بیان اینکه با حمایت شهردار و کمک هیأت مدیره طی دو سال گذشته موفق به ارتقای جایگاه فناوری اطلاعات در بین مجموعههای شهرداری همدان شدیم، گفت: تصمیم گرفتیم تا با استفاده از دانش مشاوران متخصص دانشگاهی و کسب تجربیات کلانشهرهای موفق، رویهای مناسب را برای رسیدن به اهداف این سازمان در پیش بگیریم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان به پروژههایی در دستور کار سازمان از جمله تهیه و استقرار نرمافزارهای جامع شهرسازی، بودجه اعتبارات، مالی و حسابداری، کنترل پروژه عمرانی، جامع آماری و سفارشسازی پورتال جامع شهرداری همدان، خرید خدمات مشاوره در خصوص مشارکت در شبکه فیبر نوری، ایجاد مرکز داده پشتیبان، استقرار سامانه 137، اتوماسیون مکاتبات، نرمافزار حقوقی، پورتال شورای اسلامی، نرمافزار اتوماسیون مصوبات شورا، توسعه شبکه فیبر نوری و تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات اشاره و بیان کرد: نرمافزار جامع شهرسازی، سامانه یکپارچهای است که تمامی فرایندهای مرتبط در حوزههای شهرسازی و درآمد مجموعه شهرداری همدان را تحت پوشش قرار میدهد و متشکل از زیرسیستمهای شهرسازی، نوسازی، درآمد، املاک، کمیسیونهای ماده صد، ماده 77، ماده پنج و تمامی روالهای جاری در معاونت شهرسازی و معماری، اداره درآمد، مناطق چهارگانه شهرداری اداره درآمد را تحت پوشش قرار خواهد داد.

عسکری در این خصوص ابراز کرد: بسترسازی استقرار این سامانه مثل تجمیع و ساماندهی بایگانی مناطق شهرداری توسط مدیر ساماندهی و ایجاد آرشیو الکترونیک در حال انجام است و در آینده نزدیک استقرار این نرمافزار انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: با استقرار فاز نخست سامانه جامع شهرسازی، شهروندان میتوانند جانمایی و نمایش موقعیت فیزیکی ملک خود را مشاهده کنند، درخواستهای خود را پیگیری کنند از میزان عوارض نوسازی و نحوه محاسبه آن مطلع شوند و آن را اینترنتی پرداخت کنند، همچنین در خصوص ضوابط ساخت، زیربنای قابل ساخت، عوارض تقریبی و موارد مربوط به فرآیند دریافت شناسنامه ساختمانی آگاهی حاصل کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان در مورد نرمافزار جامع بودجه و اعتبارات، عنوان کرد: این نرمافزار معاونتهای برنامهریزی و مالی و اقتصادی را تحت پوشش قرار خواهد داد، عقد و ابلاغ قرارداد انجام شده و مراحل اجرایی استقرار سامانه مذکور هم اکنون در حال انجام است.

عسکری ادامه داد: استقرار این سامانه در 22 فاز برای شهرداری همدان پیشبینی شده است که در فاز نخست استقرار این سامانه که مراحل اجرایی آن از ابتدای سال جاری آغاز شده است فرایندهای پیشنهاد برنامه و بودجه تا تصویب آلبوم بودجه به کلی در قالب این سامانه و به صورت الکترونیکی انجام میشود و با تکمیل جزء به جزء فازهای این سامانه موارد دیگر هم در دسترس خواهد بود.

وی به فازهای سامانه نرمافزار جامع بودجه و اعتبارات اشاره و بیان کرد: مکانیزاسیون فرآیند کنترل عملکرد برنامه و بودجه به صورت دورهای، مکانیزاسیون فرآیند تأمین اعتبار، مکانیزاسیون فرآیند مدیریت قراردادها و تعهدات، مکانیزاسیون فرآیند مدیریت صورت وضعیتها، مدیریت تفصیل پروژهها و برنامههای اجرایی بر اساس فهرست جهاز استاندارد سازمان، مدیریت شناسنامهها و دبلیو.بی.اس اجرایی پروژههای عمرانی به همراه نقطه جغرافیاییجیآیاس مربوط به هر پروژه، مکانیزاسیون قرآیند مدیریت مناقصات، راهاندازی بانک جامع اطلاعات پیمانکاران، تأمینکنندگان، مشاوران و فروشندگان از جمله فازهای این سامانه است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان نرمافزار مالی و حسابداری را یکی دیگر از پروژههای دارای اهمیت دانست و گفت: عقد و ابلاغ قرارداد انجام شده و مراحل اجرایی استقرار این سامانه هماکنون در حال انجام است و معاونت مالی و اقتصادی، معاونت برنامهریزی و توسعه، مناطق چهارگانه و واحدهای مرتبط به حوزه مالی مجموعه شهرداری همدان را تحت پوشش قرار میدهد.

عسکری عنوان کرد: فرآیندهای مرتبط به عناوینی چون حسابداری، خزانهداری، خرید، انبارداری، اموال و داراییها، قراردادها، حقوق و دستمزد و مکانیزاسیون صدور و محاسبه صورتهای مالی به کلی توسط این نرمافزار انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: نرمافزار کنترل پروژه عمرانی به منظور رصد پروژههای عمرانی از زمان تعریف پروژه تا اقدامات بعدی شامل فرآیند واگذاری، جانمایی نقاط جغرافیایی پروژه در بستر جی.آی.اس و پیگیری مراحل انجام پروژه تا پایان در این نرمافزار قابل انجام است.

وی عنوان کرد: این نرمافزار پیگیریهای مرتبط با پروژههای عمرانی را در مجموعههای معاونت مالی، معاونت زیربنایی و واحدهای مرتبط در مناطق چهارگانه را تحت پوشش قرار میدهد.

عسکری با اشاره به اینکه سامانه جامع آماری ابزاری را برای جمعآوری آمار و اطلاعات در حوزههای مختلف شهرداری همدان در دسترس قرار میدهد، تصریح کرد: این سامانه میتواند با داشبوردهای تحلیلی که در آن تعبیه شده امکان تصمیمگیریهای مدیریتی را برای اعضای شورای شهر و مدیران مجموعه شهرداری فراهم کند و قرارداد استقرار این سامانه نهایی شده است.

وی در ادامه سخنانش در تشریح خدمات سفارشسازی پورتال جامع شهرداری نیز افزود: لازم بود به منظور ارائه خدمات بهنگام در حوزه اخبار، اطلاعرسانی و ارائه خدمات اینترنتی، پورتال شهرداری همدان بهروز شود و این پروژه هم بعد از عقد و ابلاغ قرارداد در ابتدای سال جاری به پیمانکار، مراحل اجرایی استقرار آن در حال انجام است و در آینده نزدیک پورتال جامع شهرداری همدان به صورت دوزبانه و با امکانات بهروز قابل بهرهبرداری برای شهروندان است.

عسکری ابراز کرد: برای توسعه زیرساخت شبکه مجموعه شهرداری همدان و تهیه نقشه استفاده از این زیرساخت برای شهرداری همدان و سایر استفادهکنندگان، لازم بود تا این طرح توسط شرکتهای دارای صلاحیت در این حوزه تهیه تا به منظور پوشش سازمان شهرداری از خدمات مشاوره در حوزه فیبر نوری استفاده شود.

عسکری در ادامه از اجرای یکصد کیلومتر توسعه فیبر نوری در سطح شهر خبر داد و با اعلام اینکه تاکنون 12 کیلومتر فیبر نوری اجرا شده است، گفت: پس از انجام تشریفات قانونی و واگذاری تهیه این طرح در سال قبل، طرح نهایی توسعه فیبر نوری شهرداری همدان در تابستان امسال ارائه میشود.

وی با بیان این مطلب که مراحل انجام پروژه، ایجاد مرکز ثانویه دیتاسنتر، با توجه به نوسانات قیمت در بازار آی.تی سال گذشته در چندین نوبت تکرار شد، به حمایت شورای شهر و شهردار اشاره و بیان کرد: تشریفات قانونی پروژه در سال جاری نهایی و پیمانکار انتخاب شده است که به زودی وارد فاز اجرایی میشود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان در تشریح این پروژه اضافه کرد: به منظور حفاظت از دادههای موجود در زمانهای بحرانی و ایجاد فضای نگهداری اطلاعات مجموعه شهرداری همدان و نیاز به ظرفیت بیشتر برای نصب و ذخیرهسازی اطلاعات نرمافزارهای جدید، پروژه ایجاد مرکز ثانویه دیتاسنتر در دستور کار قرار گرفت.

عسکری در بخش دیگر سخنانش در توضیح پروژه سامانه 137 تصریح کرد: نبود فرآیند مناسب و ساده برای ارتباط شهروندان با شهرداری، نبود فرآیند مناسب برای دریافت نظر شهروندان، ارجاع اطلاع از نتیجه، مراجعات حضوری شهروندان برای پیگیری امور ایجاد سفرهای شهری، نبود بانک اطلاعاتی از مشکلات شهر برای طبقهبندی و برررسی دقیق و آماری مشکلات، کاهش احساس تعلق و مسؤولیت شهروندان و... سبب شد تا نرمافزار 137 برای مجموعه شهرداری همدان تهیه و استقرار یابد.

وی به رضایتمندی بیش از 70 درصدی شهروندان از مدیریت مرکز 137 اشاره و بیان کرد: روزانه 900 مورد تماس با سامانه 137 صورت میگیرد که بیشترین آن منجر به انجام کار میشود و بیشترین تماسها در خصوص خدمات شهری و آسفالت است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری به نرمافزار اتوماسیون مکاتبات اشاره کرد و با بیان اینکه مراحل مطالعه و انتخاب این سامانه از ابتدای سال گذشته شروع شده است، گفت: این یکی از کاملترین نرمافزارها با توجه به نیازهای مجموعه و فراوانی استفادهکنندگان است.

عسکری با اعلام اینکه تمام اقدامات مرتبط با فرآیندهای اداره حقوقی به صورت دستی انجام میشود لزوم استقرار نرمافزار به وجود آمد، گفت: مراحل استقرار سامانه با همکاری رئیس اداره حقوقی شهرداری پیگیری و این سامانه مستقر در حال بهرهبرداری است.

وی ادامه داد: با توجه به نیاز شورای اسلامی شهر همدان، سامانه مصوبات شورای شهر با امکانات مدیریت طرح و لوایح، ساماندهی مصوبات، مدیریت عملکرد کمیسیونهای تخصصی، انتشار مصوبات به صورت برخط و مدیریت، پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات به منظور مکانیزه کردن مصوبات در دستور کار قرار گرفت که این پروژه به صورت سفارشی و با پوشش کامل نیازهای شورای اسلامی شهر همدان با انجام مقدمات لازم در حال انجام است.

عسکری به تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: این طرح برای مجموعه شهرداری همدان بوده که مقدمات کار انجام شده است و برای رسیدن به شهرداری الکترونیک و شهر الکترونیک نیاز به نقشه راه است که همین تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات است.

وی با اعلام اینکه سازمان فناوری اطلاعات به نیمی از اهداف خود در طی دو سال گذشته رسیده است، عنوان کرد: در تلاش هستیم که با همکاری مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر همدان و بهرهگیری از مشاوران دانشگاهی سند طرح جامع فناوری اطلاعات را تهیه کنیم.

 
     
 
 
 
 
 
 
 
© 2010 - 2020  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١ کاربران آنلاین :
۱۷۲,۰۲۴ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
فناوری اطلاعات شهرداری تهران
فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان
فناوری اطلاعات شهرداری تبریز
فناوری اطلاعات شهرداری مشهد
 
لینک های مرتبط
شورای اسلامی شهر همدان
شهرداری همدان
معاونت اداری و مالی
معاونت برنامه ریزی و توسعه
 
دسترسی سریع 
اخبار و رویدادها
پیام ها و اطلاعیه ها
مناقصات و مزایدات
آموزش شهروندی
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان